3 câu lệnh đơn giản để tắt update trên windows 10

By | 9:24 pm | 30/10/2016

Windows 10 là hệ điều hành mới nhất của MS cho tới hiện tại. Nhưng nó lại có tính năng khiến nhiều người dùng không thích là KHÔNG tắt được update. Tuy nhiên, chỉ cần dùng 03 lệnh cơ bản sau là có thể vô hiệu hóa được tính năng update của windows 10.

net stop wuauserv

Tắt dịch vụ windows update

net stop bits

Tắt dịch vụ chạy nền thông minh

net stop dosvc

Tắt dịch vụ tối ưu hóa


Các câu lệnh để bật lại windows update:

net start wuauserc
net start bits
net start dosvc
Tuy nhiên, không khuyến khích người dùng tắt dịch vụ windows update để được cập nhật các bản vá lỗi mới nhất và tránh các rủi rỏ bảo mật.