Anonymous đột nhập các web đen, hơn 50% trong số đó có liên quan đến khiêu dâm trẻ em

By | 9:39 am | 07/02/2017

anonymous-darkweb-hosting

Chỉ hai ngày trước đây, một nhóm hackers liên kết với Anonymous đã đột nhập vào các máy chủ của , tấn công hơn 10.000 web đen .onion và đưa ra thông báo cho người xem rằng:

darkweb

là máy chủ lớn nhất của các websites ngầm mà chỉ có thể truy cập thông qua trình duyệt Tor.

Bên cạnh đánh cắp cơ sở dữ liệu của các websites, hackers cũng yêu cầu một khoản tiền chuộc 0,1 Bitcoin (hơn $100) để trả lại dữ liệu.

Một tài khoản Stweeter là ‘‘ đã công khai việc cơ sở dữ liệu Freedom Hosting II bị đánh cắp, trong đó bao gồm chi tiết email của gần 381.000 người dùng.

1

Theo Anonymous, hơn 50% các files được lưu trữ trên có liên quan đến khiêu dâm trẻ em. Các trang web bất hợp pháp sử dụng 1GB khi Freedom Hosting II cho phép mỗi trang không quá 256MB.

Ngoài thu thập được thông tin người dùng trên các web đen còn có bản sao lưu cơ sở dữ liệu của trang web, hầu hết trong số đó dựa trên hệ thống như WordPress và PHPBB.

Hackers khẳng định đã tải được 74GB files và 2.3GB cơ sở dữ liệu người dùng.

FBI đã xâm nhập vào các trang web khiêu dâm và theo dõi người dùng.