Các công cụ hacking tốt nhất năm 2016

By | 11:13 pm | 30/04/2016

1. Metasploit | Best Hacking Tools 2016:

metaspoit-best-hacking-tool-2016

Đây là bộ công cụ miễn phí cho phép kiểm tra an ninh trên nhiều nền tảng khác nhau như web, Window, Linux OSX. Metasploit được phát triển bởi 200.000 người sử dụng, nó có thể giúp bạn tìm kiếm các lỗ hổng an ninh trong hệ thống của mình.

Link: https://www.metasploit.com/
2. Acunetix WVS | Best Hacking Tools 2016:

acunetix-best-hacking-tool-2016

Acunetix Web Vulnerability Scanner(WVS) là công cụ quét và tìm kiếm các lỗ hổng trên website và nó khá quen thuộc. Acunetix có thể phát hiện ra hơn 1200 lỗ hổng an ninh trên nền tảng WordPress. Các lỗ hổng mà công cụ này có thể phát hiện ra là: malicious Cross-site Scripting, SQL injection và nhiều lỗ hổng khác nữa.
Đây có lẽ là công cụ không thể thiếu với bất kỳ chuyên gia an ninh mạng nào với các tính năng tuyệt vời nhưng đáng tiếc nó lại không miễn phí.

Link tham khảo: http://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/

3. Nmap | Best Hacking Tools 2016:

zenmap-best-hacking-tool-2016

Nmap – còn được gọi là Network Mapper đây là công cụ quét cổng hiệu quả và phổ biến nhất. Nmap sử dụng các gói IP thôi để phát hiện các máy tính trong mạng, cách dịch vụ, loại tường lửa và các thông tin khác.
Nmap giành được nhiều giải thưởng lớn về an ninh mạng và xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Matrix Reloaded, Die Hard 4 …vvv.
Nmap được sử dụng trên các nền tảng Window, Linux, OSX.

Link tham khảo: https://nmap.org/
4. Wireshark | Best Hacking Tools 2016:

wireshark-best-hacking-tool-2016

Wireshark là một công cụ crafting gói tin nổi tiếng được sử dụng bởi hàng ngàn chuyên gia an ninh mạng.
Nó giúp bạn đọc dữ liệu trực tiếp từ Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI và nhiều giao thức khác.
Công cụ mã nguồn mở miễn phí này còn có phiên bản dòng lệnh kèm theo có tên TShark.

Link: https://www.wireshark.org/
5. oclHashcat | Best Hacking Tools 2016:

oclhashcat-best-hacking-tool-2016

Đây là công cụ bẻ khóa mật khẩu dựa trên các cơ chế:

  • Straight
  • Combination
  • Brute-force
  • Hybrid dictionary + mask
  • Hybrid mask + dictionary

Đây là công cụ bẻ khóa mật khẩu nhanh nhất thế giới dựa trên sức mạnh của GPU máy tính. Đây là công cụ mã nguồn mở theo giấy phép MIT cho phép tích hợp dễ dàng cho các distro linux phổ biến như ubuntu, Fedora…
Hiện công cụ có thể chạy được trên các nền tảng: Window, Linux, OSX.

Link: https://hashcat.net/oclhashcat/
6. Nessus Vulnerability Scanner | Best Hacking Tools 2016:

nessus-best-hacking-tool-2016

Nessus là công cụ hacking miễn phí hàng đầu năm 2016 làm việc với nền tảng client-server. Nessus có các phiên bản phục vụ các mục đích khác nhau – Nessus Home, Nessus Professional, Nessus Manager và Nessus Cloud.

Sử dụng Nessus, người ta có thể quét nhiều loại lỗ hổng mà bao gồm truy cập từ xa phát hiện lỗ hổngremote access flaw detection, misconfiguration alert, denial of services against TCP/IP stack, preparation of PCI DSS audits, malware detection, sensitive data searches…
Ngoài các chức năng cơ bản nêu trên, Nessus có thể được sử dụng để quét nhiều mạng IPv4, IPv6 và hybrid networks. Bạn có thể thiết lập lịch trình quét để chạy theo nhu cầu của mình.

Nessus được hỗ trợ bởi một loạt các nền tảng bao gồm Windows 7 và 8, Mac OS X, và Linux distro phổ biến như Debian, Ubuntu, Kali Linux…

Link: https://www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-scanner
7. Maltego | Best Hacking Tools 2016:

Maltego-Screen-best-hacking-tool-2016

Maltego là một công cụ xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở khai thác và thu thập thông tin để vẽ một bức tranh về những mối nguy hiểm xung quanh hệ thống IT.

Maltego là một công cụ hacking tuyệt vời mà phân tích các liên kết thế giới thực sự giữa mọi người, các công ty, các trang web, tên miền, tên DNS, địa chỉ IP. Dựa trên Java, công cụ này chạy trong một giao diện đồ họa dễ sử dụng với tùy chọn tùy biến trong khi quét.

Maltego công cụ hacking có sẵn cho các nền tảng Windows, Mac, và Linux.
Link: https://www.paterva.com/web6/products/maltego.php
8. Social-Engineer Toolkit | Best Hacking Tools 2016:

social-engineer-toolkit-best-hacking-tool-2016

Social-Engineer Toolkit(SET) là công cụ chạy dưới dạng dòng lệnh được phát triển trên ngôn ngữ Python.Nó tạo ra các cuộc tấn công như giả mạo email, web độc hại ..vvv

Ngoài Linux nó còn hỗ trợ một phần trên Window và OSX.

Link: https://www.trustedsec.com/social-engineer-toolkit/

Ngoài ra còn có những phần mềm khác để các bạn tham khảo.

Web Vulnerability Scanners – Burp Suite, Firebug, AppScan, OWASP Zed, Paros Proxy

Vulnerability Exploitation Tools – Netsparker, sqlmap, Core Impact, WebGoat, BeEF

Forensic Tools – Helix3 Pro, EnCase, Autopsy

Port Scanners – Unicornscan, NetScanTools, Angry IP Scanner

Traffic Monitoring Tools – Nagios, Ntop, Splunk, Ngrep, Argus

Debuggers – IDA Pro, WinDbg, Immunity Debugger, GDB

Rootkit Detectors – DumpSec, Tripwire, HijackThis

Encryption Tools – KeePass, OpenSSL, OpenSSH/PuTTY/SSH, Tor

Password Crackers – John the Ripper, Aircrack, Hydra, ophcrack

Nguồn tham khảo: fossbytes dot com