HBO bị tấn công – “Game of Thrones” bị rò rỉ trên Internet

By | 2:15 pm | 01/08/2017

Theo báo Entertainment Weekly, hacker đã lấy được 1,5 terabyte dữ liệu từ HBO, bao gồm các tập phim của HBO chưa phát hành trực tuyến; thông tin về Game of Thrones tập mới nhất; thông tin về các tập sắp tới của chương trình “Ballers” và “Room 104”; và thông báo tới một số phóng viên về vụ tấn công.

HBO cho biết họ đã ngay lập tức bắt đầu điều tra sự cố và đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các công ty an ninh mạng. HBO khẳng định bảo vệ dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của HBO.

Email ẩn danh đuợc gửi đến các phóng viên vào Chủ Nhật vừa rồi:

” Hi to all mankind. The greatest leak of cyber space era is happening. What’s its name? Oh, I forget to tell. It’s HBO and Game of Thrones……!!!!! You are lucky to be the first pioneers to witness and download the leak. Enjoy it & spread the words. Whoever spreads well, we will have an interview with him.”

~ Sự rò rỉ lớn nhất của không gian mạng đang xảy ra, đó là HBO và Game of Thrones. Hãy tải về và lan truyền thông tin này. Ai lan truyền tốt, sẽ có một cuộc phỏng vấn với chúng tôi.

Nếu hacker thực sự đã đánh cắp được 1,5 terabyte dữ liệu từ HBO, nó có thể là vụ tấn công không gian mạng lớn thứ hai của công ty, sau khi 4 tập phim đầu tiên của “Game of Thrones Season 5” bị rò rỉ ngay trước buổi ra mắt vào năm 2015.