[Hướng dẫn] Kiểm tra trình duyệt của người dùng có đang rò rỉ thông tin nhạy cảm của họ?

By | 9:08 am | 03/01/2018

Trước đây TT ATTT đã đề cập đến vấn đề sử dụng tính năng AutoFill trên các browser có thế khiến người dùng bị lộ các thông tin nhạy cảm, khuyến cáo và hướng dẫn người dùng tắt tính năng AutoFill trên trình duyệt.

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một demo page để người dùng có thể kiểm tra xem liệu trình duyệt mình đang sử dụng () có đang gây rò rỉ thông tin username/password của mình?

Video hướng dẫn kiểm tra

Khuyến cáo: Tắt tính năng AutoFill và xóa dữ liệu AutoFill đang được lưu trên trình duyệt.

  • Tắt tính năng AutoFill: Click Settings –> “Show advanced Settings” –> ở phần Passwords and Forms lựa chọn Off cho tính năng AutoFill.
  • Xóa dữ liệu AutoFill: Click More Tools –> “Clear Browser Data” –> “Advanced” –> Click “Autofill form data”.
  • Tắt tính năng AutoFill: Click Options–> “Private & Security” –> ở phần History Firefox will chọn “Use custom settings for history” –> uncheck “Remember search and form history”.
  • Xóa dữ liệu AutoFill: Options–> “Private & Security” –> ở phần History uncheck Clear History when Firefox closes  –> History Settings –> check “Form & Search History“.
  • Tắt tính năng AutoFill: Click Settings –> “Internet Options –> Content tab –> Settings AutoComplete –> uncheck “Forms and Searches
  • Xóa dữ liệu AutoFill: Click Settings –> “Internet Options –> Content tab –> Settings AutoComplete –> click Delete AutoComplete history button –> check Form data Passwords –> Delete.