Khởi động chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin trực tuyến năm 2020 cho thành viên VNPT CERT

By | 1:29 pm | 28/07/2020

Vào lúc 9h00 ngày 28/09/2020, “Chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2020” cho Đội ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT CERT đã được khai mạc tại điểm cầu phòng hội nghị truyền hình Tòa nhà VNPT.

Chương trình được tổ chức theo hình thức truyền hình hội nghị trong vòng 04 ngày từ 28/07 đến ngày 31/07. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

Chương trình diễn tập trực tuyến 2020

Nội dung tập huấn, diễn tập ATTT 2020

Tham gia chương trình bao gồm có cán bộ VNPT CERT tại 67 điểm cầu tương ứng với 67 đơn vị VNPT Tỉnh/thành phố và các Tổng công ty, Công ty thành viên. Dựa trên kết quả diễn tập ngày 31/07/2020, Tập đoàn phân nhóm nhân lực, thành viên trong Tập đoàn để đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật kiến thức chuyên môn, xây dựng nhóm nòng cốt VNPT Cert (Core-Team) trên từng khu vực để tổ chức các hoạt động điều phối phục vụ các nhiệm vụ của Tập đoàn, tham gia hỗ trợ, tư vấn an toàn thông tin trên địa bàn và khu vực nhằm nâng cao vị thế của VNPT trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Một số hình ảnh của chương trình:

20200728_085650

Thành phần Ban tổ chức chương trình tại điểm cầu Tòa nhà VNPT

 

rsz_20200728_090036

Cán bộ VNPT CERT các đơn vị tham gia chương trình