Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet

By | 10:25 pm | 15/12/2016

shadow-brokers-nsa-hackingHôm qua, ngày 4/12/2016, một người dùng có tên đã đăng trên trang Medium rằng các kẻ tấn công từ nhóm đang bán các công cụ NSA (

Trang web cũng cho phép người dùng tải về một ảnh chụp màn hình và các tập tin liên quan đến mỗi mục.

screen

Các tập tin liên quan là 2 tập tin có tên giống nhau Screenshots.zip và Screenshots.zip.sig.

message#6

Mỗi một mục trên trang web được phân theo từng loại: “exploit”, “Trojan”, “implant”, dao động từ 1-100 Bitcoins/mục ().

Bất cứ ai đều có thể mua tất cả các khai thác với khoảng $780.000.