Share tài liệu nghiên cứu botnet mirai

By | 4:33 pm | 22/03/2017

mirai-botnet-linked-to-massive-ddos-attacks-on-dyn-dns-main

Link download ebook và video demo:

https://docs.google.com/uc?id=0B9sSCZeiHeBcMWJ6Wng0MmJMbGs&export=download

Link dự phòng:

https://www.mediafire.com/folder/1uz2hj80z9fvk/MIRAI_BOTNET_IoT

Pass giải nén (nếu có): vnptcert

Share tài liệu hãy ghi rõ nguồn.

Bản quyền thuộc về VNPT CERT