Sổ tay An toàn thông tin

By | 1:37 pm | 03/04/2017

111

Nguy cơ về mất an toàn thông tin luôn tồn tại xung quanh mỗi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Thiệt hại từ hiểm họa này rất to lớn về vật chất, thiệt hại về niềm tin của khách hàng, và thiệt hại uy tín của Tập đoàn. Trong các sự cố về an toàn thông tin thì tỷ lệ rất cao từ các thói quen của người dùng chưa nhận thức đầy đủ hoặc chủ quan trong quá trình làm việc, đặc biệt là người dùng cuối.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn thông tin của cán bộ nhân viên, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho Tập đoàn. Ban IT&VAS đã xây dựng sổ tay nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ trong Tập đoàn. Đây là những mô tả cơ bản và thiết thực nhất phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho công việc hàng ngày của cán bộ, công nhân viên thuộc Tập đoàn. Sổ tay gồm các nội dung như sau:

  • An toàn cho điện thoại thông minh smartphones;
  • An toàn cho mạng kết nối Lan không dây;
  • Lừa đảo chỉ bẳng một cú nhấn chuột;
  • Tấn công email có chủ đích;
  • Tấn công từ chối dịch vụ DDoS;
  • Bảo vệ máy tính trước tấn công của mã độc;
  • Tạo, quản lý và bảo vệ tài khoản và mật khẩu đúng cách;
  • Thư điện tử rác;
  • An toàn khi sử dụng mạng xã hội;
  • Thiết lập máy tính an toàn.

Nội dung chi tiết xem tại đây.