Sử dụng Kali Linux trực tiếp trên Windows 10

By | 3:07 pm | 12/03/2018

kali-linux-windows

Hiện tại người dùng đã có thể tải về và cài đặt trực tiếp Kali Linux từ Microsoft App Store trên Windows 10 giống như bất kỳ ứng dụng nào khác.

Kali Linux, hệ điều hành dựa trên Linux được sử dụng để hack và pen-test hiện đã có mặt trên Windows 10, không cần máy ảo hoặc cài đặt song song cùng hệ điều hành

Trên Windows 10, Microsoft cung cấp một tính năng gọi là “Windows Subsystem for Linux” (WSL), cho phép người dùng chạy các ứng dụng Linux trực tiếp trên Windows.

Tải về và cài đặt Kali Linux trên Windows 10

Windows-Subsystem-for-Linux

Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng WSL, bạn cần bật tính năng này trước khi tải về Kali Linux:

  • Mở cửa sổ Control Panel → “Apps and features”
  • Chọn “Programs and Features” ở cột bên phải
  • Click “Turn Windows features on or off” ở menu bên trái
  • Chọn “Windows Subsystem for Linux” và lưu lại
  • Khởi động lại máy

Một cách khác là mở cửa sổ Command Line (cmd) bằng quyền Administrator và thực thi dòng lệnh sau, sau đó khởi động lại máy:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Sau khi hoàn tất, tìm kiếm Kali Linux trên Windows Store, click vào nút “Get”, Kali sẽ được cài đặt tự động và khởi chạy trên cửa sổ console.

Kali Linux trên Windows không đi kèm với các công cụ hack hoặc pen-test nào cả, tuy nhiên người dùng có thể dễ dàng cài đặt được sau. Ngoài ra, các phần mềm diệt virus hoặc Windows defender có thể đưa ra cảnh báo về các công cụ khai thác.

Theo: thehackernews.com