Tag Archives: acid

Tường thuật diễn tập ACID 2016

ASEAN CERT Incident Drill (ACID) là chương trình diễn tập xử lý sự cố về an toàn thông tin quốc tế hàng năm của tổ chức ứng cứu sự cố máy tính khu vực Đông Nam Á. Các công cụ cần chuẩn bị cho đợt diễn tập năm 2016 Các phase diễn tập: Phase 01:… Read More »