Tag Archives: AdSense

Hơn 300000 thiết bị Android bị tấn công từ lỗ hổng trình duyệt Chrome

Một lỗ hổng của trình duyệt Chrome dành cho các thiết bị Android đang bị khai thác, nó cho phép tin tặc âm thầm tải ứng dụng banking trojan (.apk) lên thiết bị người dùng mà không cần xác nhận của họ. Người dùng có thể gặp phải một quảng cáo pop-up xuất hiện và… Read More »