Tag Archives: Apache Commons Collections

Lỗ hổng nghiêm trọng mới trong Apache Struts cho phép kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ máy chủ bị ảnh hưởng

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một lỗ hổng trên Apache Struts cho phép kẻ tấn công thực thi lệnh từ xa trên các máy chủ bị ảnh hưởng. Apache Struts là một framework mã nguồn mở, miễn phí và sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) cho việc phát triển các… Read More »

Google hỗ trợ vá lỗ hổng nghiêm trọng “Mad Gadget” cho hàng ngàn mã nguồn mở

Năm ngoái, nhân viên của Google có một dự án nhằm giúp đỡ hàng ngàn dự án mã nguồn mở vá một lỗ hổng nguy hiểm cho phép thực thi mã từ xa trong bộ thư viện Apache Commons Collections (ACC). Được gọi là Operation Rosehub, dự án này được 50 nhân viên của Google… Read More »