Tag Archives: APFS

Lỗ hổng trong Apple macOS làm lộ mật khẩu của hệ thống file mã hóa APFS dưới dạng bản rõ

Một lỗi lập trình nghiêm trọng đã được tìm thấy trong hệ thống file APFS dành cho hệ điều hành macOS High Sierra làm lộ mật khẩu của các ổ đĩa ngoài đã được mã hóa đưới dạng bản rõ. Ra mắt vào hai năm trước, APFS (Apple File System) là một hệ thống file… Read More »