Tag Archives: Apple Mail

ROPEMAKER cho phép kẻ tấn công chỉnh sửa nội dung email, kể cả khi email đã được gửi đi

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng email sẽ không thể thay đổi sau khi đã được gửi đi. Tuy nhiên một khai thác mới có tên là ROPEMAKER của nhóm nghiên cứu Mimecast cho phép kẻ tấn công có thể thay đổi nội dung được hiển thị trong email theo ý muốn. Ví dụ,… Read More »