Tag Archives: bản

Bản vá Meltdown của Microsoft khiến cho Windows 7 càng thiếu an toàn

Microsoft, bằng một cách nào đó, đã làm cho lỗ hổng Meltdown càng trở nên tồi tệ hơn trên Windows 7, cho phép bất kỳ ứng dụng mức người dùng, không có đặc quyền được phép đọc và ghi dữ liệu lên bộ nhớ nhân của hệ điều hành. Spectre và Meltdown là hai lỗ… Read More »

Apache Tomcat phát hành phiên bản khắc phục lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617)

Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation (ASF). Tomcat thực thi các ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java thuần túy. Lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617) được phát hiện trong Apache Tomcat là do phần… Read More »