Tag Archives: bitcoin

CowerSnail – Windows Backdoor đào bitcoin

CowerSnail: Backdoor.Win32.CowerSnail, được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky Labs, là một mã độc với đầy đủ tính năng của một backdoor, cho phép thực thi lệnh từ xa trên hệ thống bị nhiễm. CowerSnail backdoor sử dụng cùng một C&C server (Common C&C Server Location – cl.ezreal.space:20480) với mã… Read More »