Tag Archives: botnet

Phân tích nhanh TR069 Botnet

Phân tích nhanh TR069 Botnet Một mã độc khai thác TR069 được công bố gần đây đang được khai thác trên diện rộng. Thực hiện phân tích nhanh một số mẫu tải về sử dụng Docker, Qemu và Tcpdump, ta thu được tên miền C&C là tr069[.]support and tr069[.]online Giới thiệu Một vài bài viết… Read More »

Tin tặc sử dụng Mirai Botnet để đánh sập mạng của một quốc gia

  Ai đó đang cố gắng để tắt toàn bộ mạng Internet của 1 quốc gia bằng cách tấn công DDoS sử dụng Botnet các thiết bị IoT bị ảnh hưởng bởi Mirai malware. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng 10, khi một tin tặc công khai mã nguồn của Mirai. Chỉ 2 tuần… Read More »

Lizard Squad sử dụng botnet từ các camera CCTV cướp được để tấn công vào các website ngân hàng

Lizard Squad đã biến các thiết bị camera CCTV được cài đặt trên khắp thế giới thành một số lượng lớn botnet và thực hiến tấn công DDoS vào các ngân hàng, các công ty game và cả cơ quan chính phủ. Các botnet camera CCTV sử dụng mã nguồn mở LizardStresser. Mạng lưới các… Read More »