Tag Archives: bypass ASLR

AnC JavaScript bypass ASLR trên 22 bộ vi xử lý khác nhau

ASLR (Address Space Layout Randomization) là thành phần phỏng thủ an ninh được triển khai trong các hệ điều hành Windows, Linux, MacOS, Android, BSD. Đơn vị quản lý bộ nhớ (MMU) sử dụng hệ thống phân cấp bộ nhớ cache để cải thiện hiệu suất của bảng phân trang. Không may, hệ thống phân… Read More »