Tag Archives: Bypass Firewall

Lỗ hổng trên cả Python và Oracle cho phép hacker gửi mail trái phép và bypass firewall

Hai ngôn ngữ lập trình Java và Python hiện đang có lỗ hổng bảo mật tương tự nhau, lỗ hổng FTP injection, có thể được khai thác để gửi email trái phép và bypass bất cứ tường lửa nào. Lỗ hổng nằm ở cách Java và Python xử lý đường dẫn FTP, do không kiểm… Read More »