Tag Archives: các

Microsoft đã vá phần lớn các khai thác được công khai bởi The Shadow Brokers

Gần đây nhóm hacker The Shadow Brokers đã công khai loạt 23 công cụ hacking thuộc về “Equation Group” – một đơn vị tấn công trực tuyến hàng đầu liên kết với NSA nhắm đến các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows cũ, bao gồm các công cụ có tên là : OddJob,… Read More »