Tag Archives: cert

[Giải pháp WPA2] Hạn chế ảnh hưởng bởi tấn công KRACK với người dùng cuối

Vài ngày trước, Trung tâm An toàn thông tin đã cảnh báo người dùng về lỗ hổng bảo mật mới nhất ảnh hưởng đến hàng loạt các hệ thống Wifi sử dụng giao thức WPA2 của các hãng sản xuất lớn như Google, Arch Linux, Cisco,… Lỗ hổng đã được nhà nghiên cứu bảo mật Mathy Vanhoef… Read More »

VNPT đăng cai tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố máy tính ASEAN CERT năm 2016

ASEAN CERT Incident Drill (ACID) là chương trình diễn tập xử lý sự cố về an toàn thông tin quốc tế hàng năm của tổ chức ứng cứu sự cố máy tính khu vực Đông Nam Á. Chương trình diễn tập ACID năm nay với chủ đề “Điều tra, phân tích và ứng cứu sự… Read More »