Tag Archives: chrome extension

Hơn 20 triệu người dùng cài đặt trình chặn quảng cáo độc hại từ cửa hàng Chrome

Nếu bạn đã từng cài đặt một trong các trình Adblock dưới đây từ cửa hàng Chrome, rất có thể bạn đã bị hack. Một nhà nghiên cứu an toàn bảo mật vừa chỉ ra năm trình Adblock độc hại nằm trên cửa hàng Google Chrome đã được cài đặt bởi ít nhất 20 triệu người… Read More »