Tag Archives: chương

Khởi động chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin trực tuyến năm 2020 cho thành viên VNPT CERT

Vào lúc 9h00 ngày 28/09/2020, “Chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2020” cho Đội ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT CERT đã được khai mạc tại điểm cầu phòng hội nghị… Read More »