Tag Archives: cross-origin

Lỗ hổng trên Facebook Messenger khiến Hacker đọc được các cuộc trò chuyện của người dùng

Ysrael Gurt, nhà nghiên cứu an ninh tại BugSec và Cynet, đã phát hiện ra lỗ hổng trên Facebook Messenger cho phép kẻ tấn công truy cập thông tin, hình ảnh cũng như các file đính kèm của người dùng trên Facebook chat. Để khai thác lỗ hổng này, kẻ tấn công chỉ cần lừa… Read More »