Tag Archives: CVE-2017-13088

[Cảnh báo] Lỗ hổng trên các hệ thống Wifi sử dụng WPA & WPA2

PoC của lỗ hổng: https://www.krackattacks.com/ Bằng cách tận dụng lỗ hổng trong 4-way handshake của giao thức WPA, thông qua Key Reinstallation attacks (KRACK), các kết nối mạng không dây có thể bị giải mã hay thay đổi dữ liệu. Lỗ hổng nằm trong chuẩn của WPA, do vậy, hầu như tất cả các sản phẩm… Read More »