Tag Archives: CVE-2017-7522

4 lỗ hổng vượt ra khỏi kiểm soát an ninh của OpenVPN

OpenVPN là một trong những giải pháp phần mềm mã nguồn mở phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng cho các nhu cầu kết nối khác nhau. Nhà nghiên cứu Guido Vranken của Hà Lan đã sử dụng kỹ thuật fuzzer phát hiện ra 4 lỗ hổng bảo mật trong… Read More »