Tag Archives: CVE-2018-0171

Lỗ hổng nghiêm trọng khiến cho hàng ngàn Cisco Switches có nguy cơ bị tấn công từ xa

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Embedi vừa phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng trong Phần mềm Cisco IOS và Cisco IOS XE cho phép kẻ tấn công từ xa thực thi mã tùy ý một cách trái phép, chiếm được toàn quyền điều khiển hệ thống mạng và chặn bắt luồng dữ… Read More »