Tag Archives: Dawid Golunski

Hàng triệu website có nguy cơ bị khai thác từ xa do lỗ hổng PHPMailer

Một lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong PHPMailer, đó là một trong những thư viện mã nguồn mở PHP phổ biến nhất để gửi email được sử dụng bởi hơn 9 triệu người dùng trên toàn thế giới. Hàng triệu trang web PHP và các ứng dụng web phổ biến mã nguồn mở,… Read More »

Hacker có thể chiếm ‘root’ MySQL !!!

  Hơn 1 tháng trước, nhà nghiên cứu bảo mật Dawid Golunski đã phát hiện ra 2 lỗ hổng Zero-Day nghiêm trọng, CVE-2016-6662 và CVE-2016-6663, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép kẻ tấn công có thể toàn quyền kiểm soát cơ sở… Read More »