Tag Archives: DOS ATTACK

Khắc phục lỗ hổng DOS trên WordPress: CVE-2018-6389

Một nhà nghiên cứu an toàn bảo mật người Israel, Barak Tawily, đã phát hiện một cuộc tấn công DoS (Tấn công từ chối dịch vụ) ảnh hưởng tới WordPress phiên bản 3.x-4.x vào ngày 05/02. Lỗ hổng dựa trên tính năng tăng hiệu năng trên WordPress cho phép các file Javascript và CSS tải về hàng… Read More »