Tag Archives: Dyn DNS

Tin tặc sử dụng Mirai Botnet để đánh sập mạng của một quốc gia

  Ai đó đang cố gắng để tắt toàn bộ mạng Internet của 1 quốc gia bằng cách tấn công DDoS sử dụng Botnet các thiết bị IoT bị ảnh hưởng bởi Mirai malware. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng 10, khi một tin tặc công khai mã nguồn của Mirai. Chỉ 2 tuần… Read More »