Tag Archives: face

Facebook đang mua lại các mật khẩu từ chợ đen

Alex Stamos, giám đốc an ninh của Facebook tiết lộ rằng công ty đang mua lại các mật khẩu bị rò rỉ từ thị trường chợ đen. Facebook thực hiện điều này để kiểm tra xem liệu người dùng có đang sử dụng những mật khẩu phổ biến. Công ty có được những mật khẩu… Read More »