Tag Archives: firefox

Lỗ hổng cho phép khai thác từ xa trên trình duyệt Firefox

Mozilla vừa phát hành bản cập nhật mới cho trình duyệt Firefox để vá một lỗ hổng nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công từ xa thực thi mã lệnh độc hại trên các máy tính sử dụng phiên bản bị ảnh hưởng của trình duyệt này. Bản cập nhật được đưa ra chỉ một tuần sau… Read More »

Trình duyệt Firefox của Mozilla dễ bị tấn công Man-in-the-Middle

Một lỗ hổng nghiêm trọng trên trình duyệt Firefox của Mozilla, nó cho phép kẻ tấn công thực hiện tấn công giả mạo Man-in-the-Middle (MITM) và cũng làm ảnh hưởng đến Tor. Kẻ tấn công có thể giả mạo Tor và các bản cập nhật Add-on của Firefox. Lỗ hổng này cho phép một kẻ tấn… Read More »