Tag Archives: Freedom Hosting II

Anonymous đột nhập các web đen, hơn 50% trong số đó có liên quan đến khiêu dâm trẻ em

Chỉ hai ngày trước đây, một nhóm hackers liên kết với Anonymous đã đột nhập vào các máy chủ của Freedom Hosting II, tấn công hơn 10.000 web đen .onion và đưa ra thông báo cho người xem rằng: “Hello, Freedom Hosting II, you have been hacked.” Freedom Hosting II là máy chủ lớn nhất… Read More »