Tag Archives: GitHub webhook

27% website bị tấn công thông qua cập nhật tự động của WordPress

Lỗ hổng được mô tả dưới đây có thể cho phép hacker sử dụng chức năng tự động cập nhật mặc định của WordPress để triển khai các phần mềm độc hại lên 27% website WordPress. Lựa chọn mục tiêu tấn công Các máy chủ api.wordpress.org có vai trò quan trọng trong WordPress: phát hành… Read More »