Tag Archives: Google Chrome

Tính năng AutoFill của trình duyệt có thể tiết lộ các thông tin cá nhân người dùng cho Hackers

Phần lớn người dùng rất khó chịu với việc phải điền thông tin vào các web form khi sử dụng, đặc biệt là khi đang sử dụng các thiết bị di động. Để giải quyết vấn đề này, Google Chrome và một số trình duyệt khác đã hỗ trợ tính năng “Autofill” tự động điền… Read More »