Tag Archives: imagemagick

Thư viện xử lý ảnh ImageMagick dính lỗ hổng, hacker có thể tấn công trang web qua hình ảnh tải lên

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra rằng ra rất nhiều trang web đang ẩn chứa lỗ hổng bảo mật khiến hacker có thể dễ dàng thực thi mã độc qua hình ảnh được đăng tải. Lỗ hổng này nằm trong ImageMagick – một thư viện xử lý hình ảnh được sử… Read More »