Tag Archives: javascript

AnC JavaScript bypass ASLR trên 22 bộ vi xử lý khác nhau

ASLR (Address Space Layout Randomization) là thành phần phỏng thủ an ninh được triển khai trong các hệ điều hành Windows, Linux, MacOS, Android, BSD. Đơn vị quản lý bộ nhớ (MMU) sử dụng hệ thống phân cấp bộ nhớ cache để cải thiện hiệu suất của bảng phân trang. Không may, hệ thống phân… Read More »

Locky ransomware lây lan qua Facebook Messenger

Nhà nghiên cứu phần mềm độc hại Bart Blaze đã phát hiện ra tin tặc sử dụng Facebook Messenger để lây lan các phần mềm độc hại Nemucod có dạng của tập tin hình ảnh .SVG. Trong đó, hacker sẽ sử dụng các tập tin hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) để lây lan các… Read More »