Tag Archives: Lizard

Lizard Squad sử dụng botnet từ các camera CCTV cướp được để tấn công vào các website ngân hàng

Lizard Squad đã biến các thiết bị camera CCTV được cài đặt trên khắp thế giới thành một số lượng lớn botnet và thực hiến tấn công DDoS vào các ngân hàng, các công ty game và cả cơ quan chính phủ. Các botnet camera CCTV sử dụng mã nguồn mở LizardStresser. Mạng lưới các… Read More »