Tag Archives: Macro MacOS

Macro malware được phát hiện trên MacOS

Macro là các lệnh và hành động nhằm tự động hóa một vài tác vụ. Macro được sử dụng trong các chương trình Microsoft Office, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động như cài đặt phần mềm độc hại. Các hacker đã khéo léo sử dụng kỹ thuật này nhắm… Read More »