Tag Archives: Mad Gadget

Google hỗ trợ vá lỗ hổng nghiêm trọng “Mad Gadget” cho hàng ngàn mã nguồn mở

Năm ngoái, nhân viên của Google có một dự án nhằm giúp đỡ hàng ngàn dự án mã nguồn mở vá một lỗ hổng nguy hiểm cho phép thực thi mã từ xa trong bộ thư viện Apache Commons Collections (ACC). Được gọi là Operation Rosehub, dự án này được 50 nhân viên của Google… Read More »