Tag Archives: man-in-the-middle

Trình duyệt Firefox của Mozilla dễ bị tấn công Man-in-the-Middle

Một lỗ hổng nghiêm trọng trên trình duyệt Firefox của Mozilla, nó cho phép kẻ tấn công thực hiện tấn công giả mạo Man-in-the-Middle (MITM) và cũng làm ảnh hưởng đến Tor. Kẻ tấn công có thể giả mạo Tor và các bản cập nhật Add-on của Firefox. Lỗ hổng này cho phép một kẻ tấn… Read More »