Tag Archives: Metasploit Payloads

Hướng dẫn sử dụng Metasploit Payloads

Một trong những tính năng hữu ích nhất của Metasploit là msfpayload module. Nhiều payloads có thể được tạo ra với module này và có thể tạo cho bạn shell trong hầu hết mọi tình huống. Đối với mỗi một trong các payloads, bạn có thể dùng msfconsole và chọn exploit/multi/handler, chạy lệnh ‘set payload’… Read More »