Tag Archives: mirai

Báo cáo tình hình an toàn bảo mật Quý 2-2017

Theo báo cáo của Akamai – Q2 2017 State of the Internet/Security Report, các cuộc tấn công DDoS và tấn công ứng dụng web trong Quý II đã gia tăng đáng kể. Cập nhật tình hình tấn công DDoS Số lượng các cuộc tấn công DDoS trong Quý II tăng 28% so với Quý I.… Read More »

Tin tặc sử dụng Mirai Botnet để đánh sập mạng của một quốc gia

  Ai đó đang cố gắng để tắt toàn bộ mạng Internet của 1 quốc gia bằng cách tấn công DDoS sử dụng Botnet các thiết bị IoT bị ảnh hưởng bởi Mirai malware. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng 10, khi một tin tặc công khai mã nguồn của Mirai. Chỉ 2 tuần… Read More »