Tag Archives: mrxsmb20.sys

Lỗ hổng SMB Zero-Day được công khai sau 3 tháng delay của Microsoft

Cuối tuần trước, một nhà nghiên cứu an ninh đã công khai một lỗ hổng zero-day trong Windows 10, Windows 8.1 và Server Editions sau 3 tháng Microsoft vẫn chưa vá được nó. Microsoft Windows chứa lỗ hổng memory corruption trong xử lý lưu lượng SMB, cho phép kẻ tấn công từ xa gây ra một… Read More »