Tag Archives: nhanh

Phân tích nhanh TR069 Botnet

Phân tích nhanh TR069 Botnet Một mã độc khai thác TR069 được công bố gần đây đang được khai thác trên diện rộng. Thực hiện phân tích nhanh một số mẫu tải về sử dụng Docker, Qemu và Tcpdump, ta thu được tên miền C&C là tr069[.]support and tr069[.]online Giới thiệu Một vài bài viết… Read More »