Tag Archives: phát

Apache Tomcat phát hành phiên bản khắc phục lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617)

Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation (ASF). Tomcat thực thi các ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java thuần túy. Lỗ hổng RCE (CVE-2017-12617) được phát hiện trong Apache Tomcat là do phần… Read More »

Phát hiện Keylogger cài đặt trước trong một vài dòng máy tính HP

Cảnh báo người dùng sử dụng máy tính HP! Máy tính HP của bạn có thể đang âm thầm ghi lại mọi thứ bạn gõ trên bàn phím. Các nhà nghiên cứu đến từ công ty bảo mật Modzero Thụy Điển đã phát hiện một mã độc keylogger trong trình điều khiển của HP. Keylogger… Read More »