Tag Archives: phép

Lỗ hổng trên wordpress cho phép hacker reset mật khẩu admin

WordPress là 1 CMS phổ biến trên thế giới, lỗ hổng này cho phép hacker reset mật khẩu admin trong 1 số trường hợp nhất định. Lỗ hổng (CVE-2017-8295) ảnh hưởng tới tất cả các version wordpress. Khi gửi email, WordPress sử dụng một biến có tên SERVER_NAME để lấy giá trị cho trường dữ… Read More »