Tag Archives: Posture assessment

Sơ lược về Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

  I. Bảo mật là gì? Bảo mật (Security) là một loạt các biện pháp để nhằm bảo vệ một ứng dụng chống lại các hành động không lường trước được, khiến cho ứng dụng ngừng hoạt động hoặc bị khai thác. Những hành động không lường trước được có thể là cố ý hoặc… Read More »