Tag Archives: Process Doppelgänging

Process Doppelgänging – hoạt động trên tất cả các phiên bản Windows và bypass các antivirus

Một kỹ thuật mới – Process Doppelgänging – có thể bypass hầu hết các chương trình antivirus và các công cụ điều tra số hiện nay Các nhà nghiên cứu bảo mật của Ensilo, Tal Liberman và Eugene Kogan, đã phát hiện ra cuộc tấn công Process Doppelgänging và trình bày những phát hiện của… Read More »